مجمع عمومی

اولین جلسه مجمع عمومی در سال 1398 روز سه شنبه دهم ار دیبهشت ساعت 20:00 با حضور 15 نفر از اعضای مجمع عمومی به ریاست آقای کریم استادی تشکیل جلسه داد. در این جلسه ابتداء توسط حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق محمودیان رئیس هیات مدیره گزارش فعالیت های یک ساله را به سمع و نظر اعضاء ارایه و سپس توسط اقای مظفر الدین رستمی بازرس وقت ضمن ارایه گزارش به اعضا فعالیت های مؤسسه را در طول یکسال فاقد هر گونه انحرافی دانسته و سپس توسط منشی جلسه جنا ب آقای جعفر محمدی ، دستور جلسه مجمع عمومی عادی مؤ سسه قرائت و سپس توسط اعضاء ،نسبت به موضوعات مطروحه تبادل نظر و نهایتا نسبت به تصویب عملکرد مالی یک ساله مؤسسه و همچنین بودجه سال جاری اقدام و موضوعات فوق به تصویب رسید . ضمنا نسبت به انتخاب بازرس مؤسسه اقدام و آقای جعفر محمدی با اکثریت آراء به مدت یکسال به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین رحیمی بعنوان بازرس علی البدل مؤسسه انتخاب گردید . چون موضوعی جهت بررسی نبود لذا درساعت 23:00 با ذکر صلواتی به پایان رسید .