جلسه هیات مدیره

پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره موسسه دارالقران عترت خراسان شمالی روز سه شنبه 97/12/7 ساعت 5:30 صبح در محل اطاق جلسات موسسه با حضور اکثریت قریب باتفاق اعضای هیات مدیره بر گزار گردید . ابتداء به روال همیشگی توسط حجت الاسلام محمودیان رئیس هیات مدیره جلسه رسمیت پیدا کرد و سپس توسط محمد تقی رمضانزاده مدیر عامل موسسه گزارشی پیرامون مسائل جاری موسسه ارائه و سپس هیات مدیره وارد شور پیرامون دستور جلسه شدند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی در جهت اجرای ماموریت موسسه اخذ گردید . مقرر شد جلسه فوق العاد ه ای جهت بررسی بودجه پیشنهادی سال 98 بر گزار گردد .