آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ

برابر اعلام سازمان دارالقران کریم ، چهار دهمین دوره آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در رشته های 10 جزء، 20 جزءو حفظ کل برگزار می کند . واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر وثبت نام به سایتwww.telavat.ir مراجعه نمایند . ضمنا مهلت ثبت نام از مورخه 97/11/21 لغایت 97/12/21 می باشد . جهت ثبت نام به سایت فوق مراجعه نمایید .