اطلاعیه شماره 2

بسمه تعالیی « اطلاعیه شماره 2» بدینوسیله به استحضار عموم حافظان قرآن کریم می رساند «آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم »در سال جاری در سه گروه امتحانی و در قالب 18 گروه حفظ قرآن کریم با 8 رشته ، گروه مفاهیم و معارف قرآن کریم و معارف و اهل بیت (علیهم السلام) با هفت رشته و گروه آموزش های الکترونیکی با سه رشته به شرح جدول ذیل بر گزار می گردد . الف- حفظ قرآن کریم (8رشته) 1- الف- حفظ جزء سی قرآن کریم ( سطح 1 سوره های ناس تا زلزال سطح 2 سوره های ناس تا طارق و سطح سه کل جزء 30 ( منابع آزمون : مصحف شریف با تر جمه های متداول ) 2- حفظ جزء اول قرآن کریم منابع آزمون مصحف شریف ترجمه های متداول 3- حفظ 5 جزء اول قرآن کریم منابع آزمون مصحف شریف ترجمه های متداول 4- حفظ 10 جزء اول قرآن کریم منابع آزمون مصحف شریف ترجمه های متداول 5- حفظ 15 جزء اول قرآن کریم منابع آزمون مصحف شریف ترجمه های متداول 6- حفظ 20جزء اول قرآن کریم منابع آزمون مصحف شریف ترجمه های متداول 7- حفظ کل قرآن کریم منابع آزمون مصحف شریف ترجمه های متداول ب- مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) (7 رشته): 1- ترجمه و مفاهیم قرآن کریم منابع آزمون کتاب «آموزش مفاهیم قرآن جلد 1تا 4 تألیف استاد مسعود و کیل» 2- تدبر در قرآن منابع آزمون کتاب «آموزش تدبر در قرآن جزء 30 تألیف استاد الهی زاده» 3- تفسیر قرآن کریم منابع ازمون تفسیر سوره اسراء ( بر اساس تفسیر نمونه) 4- معارف و حفظ موضوعی قرآن کریم منابع آزمون 48 موضوع اول کتاب « با قرآن خوشبخت شوید » 5- معارف و حفظ احادیث نهج البلاغه منابع آزمون 40 حکمت اول ب استثناء حکمت 30 بر اساس کتاب «راه رو شن » 6- مفاهیم نهج البلاغه منابع آزمون درسنامه نهج البلاغه فقط جلد اول 7- مفاهیم صحیفه سجادیه منابع آزمون کتاب « در سنامه صحیفه سجادیه فقط جلد اول » ج‌- آموزش های الکترو نیکی ( 3 رشته) 1- سبک زندگی و سیره معصومین منابع آزمون سامانه مجازی «نور المجتبی (ع)» 2- ترجمه و مفاهیم قران کریم منابع آزمون سامانه مجازی « واژه های آسمانی» 3- رو خوانی قرآن کریم منابع آزمون سامانه مجازی «حامیم» توجه : هر داوطلب درسه گروه مسابقات و در هر گروه فقط یک رشته می تواند شرکت کند . اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد ضمنا داو طلبان توجه داشته باشند : 1- دانش آموزان مقطع ابتدایی به بعد تا 18 سالگی به مدارس خود مراجعه و برای ثبت نام در جزء سی رایگان و برای سایر رشته ها هر نفر فقط دو هزار تومان پرداخت نمایند 2- خرد سالان زیر پیش دبستانی و پیش دبستانی ها و بزرگسالان در مؤ سسات قرآنی ( موسسه دارالقران عترت خراسان شمالی ) ثبت نام نمایند . 3- مدارک لازم جهت ثبت نام : الف- گروه خردسالان : فقط کپی شناسنامه یا اصل شناسنامه به همراه 6000 تومان جهت پرداخت به صورت الکترونیکی ترجیحا کارت شتاب همراه داشته باشند ب- گروه بزرگسالان : کپی شناسنامه یا اصل آن ، یک قطعه عکس 2*3 و مبلغ 6000 تومان پول همانند گروه خرد سالان هر گون سئوال یا ابهامی در مراحل ثبت نام یا رشته های آزمون و یا منابع آزمون داشتید می توانید با حضور در مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی به ادر س خیابان طالقانی شرقی ضلع شمالی پارک شهر یا با شماره تلفن های 32257538-32255444و 322261801 تماس حاصل فرمائید کار شناسان مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی آماده پاسخ گویی از ساعات 7:30 صبح الی 13:30و بعد از ظهر 15:30 الی19:30 می باشند مدیریت مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی