جشن یلدا

یلدا آخرین روز آذر هر سال که کوتاهترین روز و شب اول دیماه که بلند ترین شب سال می باشد و در همین شب است که انقلاب زمستانی رخ می دهد . برابر اداب و رسوم موجود از دیر باز در بین ایرانیان که معتقد بودند با فرا رسیدن دیماه روز ها بلند شده و این امر باعث می شود که از روشنایی روز بیشتر استفاده شود و شروع فعالیت های کشاورزی و... می شد لذا به بخاطر این مو هبتی که خداوند در حق بندگانش انجام می داد ، ایرانیان نیز آن شب را تا به صبح به دعا و نیایش مشغول می شدند و این آداب همچنان ادامه داشته تا امروز ه ما هم این شب را گرامی میداریم به طور یقین اهدافی نیز از این امر دنبال می کنیم ، از جمله ادای احترام به بزرگتر ها ، دورهم جمع شدن ها ، گفتمان خانواده ها و... در این راستا مرکر پیش دبستانی غیر دو لتی با رویکرد قرآنی باغ قرآن نیز جهت آشنایی با اداب و رسوم و فرهنگ کهن ایران زمین ، با حضور نو نهالان پیش دبستانی جشنی بر گزار نمودند .