کلاس سبک مناجات خوانی

مناجات خوانی به شکل یک هنر ، ساختار و پیشینه ای طولانی، جدی و قابل تأمل دارد که در طول تاریخ با تحولات و تغییرات فراوانی رو به رو بوده است. "هوشنگ جاوید" پژوهشگر موسیقی اقوام ایران معتقد است: بخش پراهمیت از بهره‌های مناجات‌سرایی و مناجات‌خوانی، شناساندن ذات احدیت برای دیگران است، یعنی گونه‌ای بیان برداشت اندیشه خود از خدا برای شنوندگان. به همین دلیل کار نیایشگر، سحوری خوان یا مناجات خوان برای ارائه مفاهیم دشوار می‌شود، زیرا بیان ساده و راحت مخاطب را به سویی می‌کشاند تا با بیان بی‌پرده دردها و رنج‌های درونی‌اش به آرامش روانی دست یابد، به این سبب مناجات‌خوانی را در ردیف موسیقی درمانی نیز به شمار آورد. چنان که نیاکان ما به این حقیقت دست یافته و در سِحر مناجات سرایی باب توبه را باز کرده بودند. در مناجات تعصبات قومی و نژادی منطقه‌ای در ارائه کنار گذاشته می‌شود و آنچه مدنظر است خدا، ایمان و یقین افراد و مخاطب است. همین قدرت موجب شده تا نگاه ژرف‌تری از سوی ایرانیان قدیم به این آیین شده و نمی توان ساده‌انگارانه از کنار آن گذر کرد . ردپای مناجات در آثار عرفانی قرن پنجم هجری مانند "مناجات‌نامه خواجه عبدالله انصاری" قابل مشاهده است. در قرن پنجم وقتی سبک عراقی پدید می‌آید، شکفتن مناجات‌سرایی‌ها آغاز می‌شود و فضای تازه‌ای برای سرایش شعر پارسی هم آغاز شد که همین اشعار به مناجات‌سرایی بومی و محلی نیز راه یافت . آنچه اهمیت دارد اینست که تغییرات ویژه‌ای مبتنی بر باورهای نژادی، مسائل فلسفی، نمونه‌های زاهدانه و صوفیانه و پند و اندرز از فرهنگ و خرده فرهنگ ها توسط هنرمندان بر ماهیت و متن مناجات‌ها تاثیر گذاشته و آنها را پربارتر کرده است. نکته مهم آنست که سرودن و پدیدآمدن مناجات‌نامه‌ها ، در دگرگونی ادب پارسی هم نقش داشته است. مثلا "خواجه عبدالله انصاری" و " ابوسعید ابوالخیر"، عرفان را با مضامین مناجات آمیختند و در طول زمان غزل هم به یکی از جنبه‌های بارز مناجات‌سرایی افزوده شد و "حافظ" و "مولوی" و "عطار" هم به سرودن اشعاری با مضمون مناجات با باریتعالی پرداختند. بستر مناجات‌سرایی اما در فرهنگ‌های بومی ایران بیشتر دوبیتی و رباعی بوده است و از مثنوی بیشتر و از غزل کمتر استفاده می‌کنند. یکی از وجوه تمایز مناجات‌سرایی ادب ایرانی با جاهای دیگر و حتی کشورهای همجوار ، زیبایی بیان در قالب موسیقایی آنست. با توجه به اهمیت سبک مناجات خوانی، این مؤسسه در نظر دارد جهت خواهران محترمه که تمایل دارند در بخش مداحی فعالیت نمایند ، یک دوره کلاس سبک مناجات خوانی با حضور سرکا رخانم سبحانی بر گزار نماید . لذا کسانی که تمایل دارند در این کلاس شرکت نمایند می توانند با مراجعه به دفتر مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . پل های ار تباطی: 1- حضور در مؤسسه به ادرس بجنورد خیابان طالقانی شرقی ضلع شمالی پارک شهر مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی 2- تماس با شماره تلفنهای :32255444-32257538-32261801