مسابقات ورزشی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی از محل اردوگاه شهید رجایی نیشابور، در طول بر گزاری اردوی تفریحی - آموزشی ؛ مسابقات متعدد ورزشی در بین شرکت کنندگان پنج استان شمال شرق کشور ، خراسانهای رضوی ، شمالی ، جنوبی ،گلستان و سیستان بلوچستان، برگزار گردید . این مسابقات در رشته های دو 16*4،طناب کشی، طناب زنی ، هفت سنگ و ... برگزار گردید که تیم خراسان شمالی در رشته های هفت سنگ،16*4و طناب کشی موفق به کسب رتبه شده اند . مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی این موفقیت را به خانواده محترمشان و خود این عزیزان و جامعه بزرگ قرآنی استان تبریک عرض می نماید .