فراز خوانی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی در اثنای بر گزاری اردوی آموزشی ، تفریحی شهید رجایی نیشابور، مسئولین اردو اقدام به بر گزاری مسابقه فراز خوانی قرآن کریم نمودند طبق تصمیمی که مسئولین محترم اردوگاه اخذ کردند به اذای هر 10 نفر شکرت کننده یک نفر جهت اجرای این مسابقه انتخاب نمودند و به سر پرستان استانها ابلاغ که مسئولین استانها بنابر تشخیص خود اقدام به معرفی افراد نمودند . در استان خراسان شمالی ، این امر با برگزاری مسابقه بین افراد شرکت کننده با حضور استاد حاج اقای محمدی انجام و آقایان محمد پور طیبی ، مهدی شکفته، علی محمدی و مهدیار فلاح معرفی شدند لازم به ذکر است که استان خراسان شمالی به جای سه نفر ، چهار نفر معرفی نمود . در سح منطقه ای هم این افراد به سه گروه پنج نفره و یک گروه شش نفره تقسیم که در نهایت از این استان آقای مهدیار فلاح بعنوان نفر اول در گروه مربوطه شد که این موفقیت را به ایشان ، خانواده محترمشان و جامعه قرآنی استان تبریک عرض می نمائیم . لازم به یاد آوری است که این اردو با حضور پنج استان خراسانهای رضوی،شمالی، جنوبی ، گلستان و سیستان و بلوچستان (شمال شرق کشور) بر گزار گردید