اعزام به اردو

به گزارش روابط عمومی مؤسسه دارالقرانعترت خراسان شمالی ، فرا گیران استعداد های قرآنی این مؤسسه به اردو ی آموزشی - تفریحی 5 روزه به مقصد نیشابور اعزام شدند . این اردو که از روز چهارشنبه 7/6/97 از شهرستان بجنورد ساعت 14:30 حرکت نمودند و همان روز حوالی غروب به شهرستان نیشا بو ر- باغ رود اردو گاه کشوری شهید رجائی وارد شدند .این اردو که به همت سازمان تبلیغات اسلامی - اداره قران برنامه ریزی شده بود و با همکاری اداره قران تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی و مؤسسه دارالقران عترت اجرا شد . با محتوای آموزشی -ورزشی و تفریحی بود . در این مدت از اساتید بزرگی همچون دکتر عارف حسینی ( صوت و لحن )اقای احمد آبادی ( تجوید ) و آقای جاویدی ( قرائت) استفاده شد . در این مدت به مدت سه روز بصورت 4 ساعت در روز از محضر اساتید استفاده می شد . بنا بر اظهار شرکت کنندگان خیلی مثمر ثمر بود . در همین راستا تعدادی از فرا گیران تقاضا داشتند که اینگونه اردو ها ی آموزشی بیشتر اجراء گردد .