برگزاری جلسه هیات مدیره

به گزارش روابط عمومی ،پنجاه یکمین جلسه هیأت مدیره مؤسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی در محل این مؤسسه ، واقع در ضلع شمالی پارک شهر رأس ساعت 05:00صبح مورخه 9/05/97 با حضور اکثریت اعضا، تشکیل جلسه داد . در این جلسه که توسط محمد هدایتی نایب رئیس هیأت مدیره رسمیت یافت ، گزارشی در خصوص فعالیتهای مؤسسه در راستای اهداف و وظایف ذاتی بیان شد . سپس ریاست جلسه توسط حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق محمودیان رئیس هیاـت مدیره ،ادامه یافت . توسط آقای محمد تقی رمضانزاده مدیر عامل مؤسسه در خصوص فعالیت های سه ماهه اول سال 97 و همچنین برنامه های در دست اقدام این مؤسسه گزارشاتی اعلام شد . در این جلسه نسبت به اداره بهتر و مطلوبتر مؤسسه تصمیماتی نیز اتخاذ شد .سپس در ساعت 07:00 صبح جلسه پایان یافت .