اعزام به اردو

به گزارش روابط عمومی مؤسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی ، فرا گیران طرح استعداد های قرآنی به اردوی منطقه ای اعزام می شوند . این اردو که با عنوان اردوی آموزشی - تفریحی از سوی اداره قرآن ساز مان تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی طراحی و اجرا ء می شود ، طبق روال سنوات قبل استعداد های قرآنی که در این مؤسسه مشغول به فرا گیری قرآن می باشند . به اردوی نیشابور استان خراسان رضوی اعزام خواهند شد . اینگونه اردو ها فوایدی زیادی دارد از جمله اینکه فرا گیران این طرح با فرا گیران سایر استانها آشنا و ارتباط برقرار می نمایند و این امر باعث می شود که تجربیات فرا گیران و همچنین اساتید و مدیران مؤسسات مجری این طرح در سطح کشور می شود .کسب گردد . همانگونه که در سنوات گذشته مشهود بود ، هم در روحیه فرا گیران و هم در کسب تجربه و یاد گیری مؤ ثر بود . طوری که فرا گیران با اشتیاق فراوان از دوران بر گزاری اردو گفتگو می کردند . گفتنی است «طرح استعداد های قرآنی » از مهر ماه سال 1395 در این مؤسسه به اجراء در آمده که ماحصل این طرح تر بیت قاریان نوجوان در حد استانی بوده و امید واریم که با بر نامه ریزی صحیح و علمی توسط مسئولین محترم آموزش سازمان دارلقرآن کریم در آینده ای نه چندان دور شاهد حضور قاریان نوجوان در عرصه های کشوری و بین المللی باشیم .انشا الله