شکوه حضور 96/ راهپيمايي 22 بهمن روز خلق حماسه ها

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن عترت خراسان شمالی مردم متعهد شهر بجنورد امروز با اتصال به شاهراه بزرگ راهپیمایی در سراسر کشور بر حمایت از آزادی و آزادگی تاکید کردند. پیر و جوان، کوچک و بزرگ، شهری و روستایی، روحانی و دانشگاهی شانه به شانه هم، گام به گام هم یکصدا و یک دل بزرگی و عزت ایران و ایرانی را به رخ جهانیان کشیدند. اهالی بجنورد امروز با حضور قاطع و پرشورشان ثابت کردند میراث این انقلاب مردمی حفظ استقلال، عزت پرچم و غرور ملی است.