برگزاری فینال مسابقات آیه های نور

فینال مسابقات قرآنی آیه های نور در تاریخ 96/11/14در محل مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی با شرکت نفرات اول تا سوم سری مسابقات قرآنی آیه های نور با داوری آقای محمد هدایتی و حجت الاسلام رضا محمدی بر گزار گردید . در این جلسه اساتید فرا گیران (آقایان ایازی ، ابوالقاسم رحیمی و سید جعفر هاشمی) نیز شرکت داشتند . از بین 18 نفر شر کت کننده سه نفر حائز ربته اول تا سوم شدند. در این جلسه ابتدا توسط اقای محمد تقی رمضانزاده مدیر عامل مؤسسه نکاتی پیرامون اهداف ونحوه بر گزاری سری مسابقات توضیحاتی ارائه شد . لازم به یاد آوری است که این سری مسابقات از دهه مبارک فجر سال 1395 (95/11/19) شروع شده بود که به فاصله های مناسبی بین اعضای فرا گیران قرآنی این مؤسسه (طرح استعداد های قرآنی و طرح بیان) بر گزار گردیده بود .