بازدید نونهالان پیش دبستانی باغ قران از کتابخانه تخصصی دارالقرآن عترت خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی دارالقران عترت خراسان شمالی بازدید کودکان پیش دبستانی با غ قرآن از کتابخانه تخصصی دارالقران عترت خراسان شمالی کودکان پیش دبستانی باغ قرآن، ضمن بازدید از کتابخانه تخصصی دارالقران عترت خراسان شمالی با محیط کتابخانه و بخش های آن اشنا شدند و کودکان به کتاب خواندن و همچنین به انجام کارهای گروهی تشویق شدند. همچنین در این بازدید همه بچه ها ازکتاب های کتابخانه دیدن کردند و چند قصه هم برای کودکان بازگو شد.