اطلاعیه ثبت نام

به گزارش روابط عمومی موسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی ثبت نام پیش دبستانی باغ قرآن با رویکرد قرآنی در سال 97-96آغاز شد. لازم به توضیح است که پیش دبستانی باغ قرآن که قبلا با عنوان مهد الرضا فعالیت می نمود در سال 1394 موفق به اخذ مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی گردیده و لذا کلیه فعالیت های آموزشی زیر نظر کار شناسان آموزش و پر ورش شهرستان بجنورد و اداره کل می باشد . این مؤ سسه در قالب پیش دبستانی سعی دارد تا ضمن دستیابی به اهداف پیش دبستانی تعریف شده تو سط کار شناسان علوم تر بیتی نسبت به آشنایی نو نهالان عزیز که قطعا آینده داران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند بود ، با فرهنگ ناب اسلام محمدی (ص) و قرآن آشنا نماید در همین راستا این مؤسسه در پیش دبستانی فعالیت های آموزشی را در دو سر فصل انجام خواهد داد : فعالیتهای پیش دبستانی الف)فعالیتهاوآموزشهای قرآنی(ویژه) - حفظ قرآن به روش بازیهای خلاق وکودکانه - آموزش امام شناسی : باارائه مفاهیم عینی وکاربردی باشیوه های علمی - آموزش قصه های قرآنی : به روش نمایش - آموزش مفاهیم دینی وقرآنی (ازجمله مفاهیم حجاب ، زیارت و ...) - آموزش وضو – تیمم – نماز(به وسیله لوحه های آموزشی ، شعروفعالیت های حرکتی) -ب)فعالیت های آموزشی - آشنایی با مفاهیم علوم ریاضی ، علوم تجربی ، زبان آموزی (متناسب باسرفصلهای آموزش وپرورش)