جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی

جشنی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی بر گزار گردید ، در این جشن که با حضور مر بیان و فرا گیرن قرآنی و اعضای هیأت مدیره و بازرس مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی و همچنین مدعوینی از سایر دستگاههای ذیربط از جمله ریاست اداره قرآن ساز مان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ، حضور داشتند . در این جشن ضمن قرائت قرآن کریم توسط فرا گیران موجود ، مسابقه فراز خوانی نیز توسط گروه منتخب از شرکت کنند گان در طرح استعداد های قرآنی استان خراسان شمالی ، بر گزار گر دید . در این جشن در بخشی از برنامه های اعلامی ، آقای محمد تقی رمضانزاده مدیر عامل مؤسسه ، ضمن عرض خیر مقدم ، گزارشی نیز از روند اجرایی آموزش قرآن کریم در مؤسسه برای حضار عنوان ارائه نمودند . وی در بخشی از بیانات عنوان کرد : به منظور گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، مؤسسه اقدام به برگزاری مسابقات قرآن بین تمامی گروههای حاضر در مؤسسه ، برگزار که نفرات اول هر کلاس برگزیده و سپس در مرحله دوم بین نفرات بر تر هر کلاس مسابقه بر گزار گردید که نهایتا ، نفرا ت بر تر هر رشته مشخص و در این جشن با اهدای لوح تقدیر و هدایایی ، مورد تقدیر قرار گرفتند . همچنین به نو جوانانی که از دهه سوم دیماه در قالب گروه قرآنی به نقاط مختلف استان چهت اجرای محفل انس قرآن اعزام شده بودند ، جوائزی اهداء گردید .در پایان نیز به تعدادی از خواهرانی که در حال حاضر در این مؤسسه مشغول به حفظ قرآن کریم می باشند ، گواهی نامه حفظ ده جز اول و هفت جزء اول و ... اهداء شد .