هفته قرآن وعترت

جشنواره قرآن در هفته قرآن و عترت توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی در روز پنج شنبه 4/11/97 برگزار گردید در این جشنواره که رشته های : قرائت ، حفظ و... را شامل می شد. تعداد 210 نفر ثبت نام نموده بودند و در دو محل { برا دران در محل مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی و خواهران در سالن حافظ }برگزار گردید . داوری این دوره از جشنواره توسط داورانی استانی بوده که تمامی داوران دارای مدرک تخصصی داوری از مبادی ذیربط بودند ، داوری نمودند . نتیجه این دوره از جشنواره در هفته های آینده اعلام که طی مراسمی از بر گزیدگان تقدیر بعمل خواهد آمد