جلسه هم اندیشی با مربیان

جلسه هم اندیشی با مربیان به گزارش روابط عمومی مؤ سسه دارالقران عترت خراسان شمالی ، در پایان ترم بهار و شروع ترم تابستان به روال همیشگی ، نشست هم اندیشی مربیان فعال مؤ سسه دارالقرپان عترت خراسان شمالی با حضور تعدادی از مربیان ، بر گزار گردید . در این جلسه ابتداء توسط یکی از مربیان قران کریم ، تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید انجام شد ، سپس توسط آقای محمد تقی رمضانزاده ،مدیر عامل مؤسسه عرض خیر مقدم ، گزارشی از روند اجرایی بر گزاری کلاسها ی مؤسسه ، در ترم بهار ارائه گردید . در این جلسه مربیان محترم قرآن نظرات خود را بیان نمودند و مراحل اجرایی کلاسهای آموزش قرآن کریم و معایب و نواقص موجود ارائه گردید . سپس جهت بهبود وضعیت موجود آموزشی ، پیشنهاداتی هم ارائه شد که مدیر عامل مؤسسه قول رفع معایب موجود را دادند و جلسه در ساعت 11 صبح به پایایان رسید