برگزاری جلسههیات مدیره

به گزارش روابط عمومی مؤ سسه دارالقران عترت خراسان شمالی اعلام کرد . چهل و نهمین جلسه هیات مدیره مؤ سسه دارالقران عترت خراسان شمالی در ساعت 18:30دقیقه مورخه 10/4/1397 در محل مؤسسه بر گزار گردید . در این جلسه که اکثریت قریب باتفاق اعضای هیآت مدیره شرکت نموده بودند . ابتدا توسط آقای علی اوسط رستمی تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدقرائت شد و سپس توسط حجت الاسلام و مسلمین محمد صادق محمودیان رئیس هیأت مدیره جلسه رسمیت یافت و سپس توسط آقای محمد تقی رمضانزاده مدیر عامل ، گزارش جامعی از فعالیت های مؤسسه در طول فصل بهار و گزارش شروع فعالیت های جاری در تابستان 1397ارائه گردید . در این جلسه جهت هر چه فعال نمودن مؤسسه پیشنهاداتی توسط مدیر عامل اعلام و سپس اعضاء در خصوص پیشنهادات بحث و تبادل نظر تخصصی نمودند و آنگاه بعضی از پیشنهادات را تصویب نمودند وجلسه در ساعت 20:00 به پایان رسید و آنگاه توسط اعضاء بخشهایی از مؤسسه مورد بازدید قرار گرفت .