آزمون مرحله اول سیزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی مؤسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی ، اولین مرحله سیزدهمین دوره آزمون اعطای مدرک به حفاظ از ساعت ۸:۳۰ صبح ، ۲1 اردیبهشت‌ماه به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار ‌شد. بیش از 9 هزار نفر در سراسر کشور در این آزمون قرآنی که شرکت داشتند که با یکدیگر در رشته‌های مختلف به رقابت ‌پرداختند. شرکت کنندگان در این آزمون در رشته‌های مختلف سه جزء پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء (حفظ کل) ثبت‌نام داشته‌اند که در آزمون کتبی برای رشته سه جزء «20 سوال » پنج جزء «۲۵ سؤال»، ۱۰ جزء «۵۰ سؤال»، ۲۰ جزء «۱۰۰ سؤال» و حفظ کل «۱۵۰ سؤال» مطرح ‌شد. یادآور می‌شود، تاکنون دوازده دوره از این آزمون‌ها در سال‌های گذشته برگزار شده و امسال دوازدهمین دوره این طرح با همت دبیرخانه طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن‌ کریم و از طریق اداره امور قرآنی استان‌ها برگزار می‌شود