تشکیل جلسه مجمع عمومی

اولین جلسه مجمع عمومی عادی مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی سال 1397 جهت بررسی عملکرد مالی مؤسسه در سال 1396 روز شنبه 08/02/1397 ساعت 18:00 در محل مؤسسه واقع در محله 32 متری پارکشهر معبر ماقبل آخر بلوار استقلال معبر آخر کوچه شهید ایزدخواه (استقلال 13-دهخدا2) پلاک 88 طبقه همکف کد پستی 9415645939 . پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس هیأت مدیره ، جلسه با انتخاب هیئت رئیسه آغاز به کار نمود ، سپس توسط مسؤلین گزارشات مربوطه ارائه و اعضاء نظرات خودر ا در جهت بهتر اداره شدن مؤسسه اعلام نمودند و مسائلی در جهت پیشرفت فعالیت های مؤسسه مورد بحث و تبادل نظر گردید ودر نهایت تصمیماتی نیز اتخاذ گردید . جلسه در ساعت 20:00به پایان رسید