بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی روز سه شنبه 1396/04/27حجةالسلام والمسلمین یعقوبی نماینده ولی فقیه امام جمعه شهرستان بجنورد به همراه اعضای محترم مجمع عمومی موسسه و هیئت مدیره محترم موسسه از فعالیت های موسسه دارالقرآن عترت بازدید بعمل آوردند.ایشان از کلاس های حفظ،روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و کلاس های آموزشیاری روخوانی قرآن کریم و کلاس های طرح بیان بازدید نمودند،، پس از بازدید طی نشستی که در معیت هیئت محترم بازدید کننده و ریس هیئت مدیره موسسه دارالقران عترت خراسان شمالی و مدیر عامل این مؤ سسه جلسه بحث و تبادل نظر تشکیل دادند که در این جلسه اقای محمد تقی رمضانزاده مدیر عامل توضیحاتی در خصوص برنامه های در حال اجراء و برنامه های این مؤسسه به هیأت باز دید کننده ارائه نمودند .