میلاد امام محمد تقی (ع)

نوح فیض و نا خدای قدرتی کشتی دریای جود و رحمتی هستی عالم همه از هست توست تازمام هرولی در دست توست دهمین روز از ماه رجب جشن میلاد فرزند دردانه امام رضا (ع) و گل سر سبد جود و احسان حضرت جواد الائمه است . خوشا به حال اهل زمین که خداوند به یمن چشمان منتظر ثامن الحجج دل هایشان را میزبان قدم های پر برکت حجتی دیگر ساخته است . امام رضا (ع) فرزندش حضرت جواد الائمه را «مولود پر خیر و برکت » می خواند ؛زیرا میلاد آن حضرت پس از سالها انتظار مایه دلگرمی و هدایت بسیاری از پیروان و شیعیان آن حضرت به راه حق اهل بیت (ع) گردید. دریای فضایل امام جواد علیع السلام بی کرانه است او برگزیده خداوند قرآن ناطق حقیقت مجسم و هدایتگر توحید است .امام جواد علیه السلام در دوران کوتاه امامت خود با کردار و گفتار خود معارف ناب را بر جان تشنه مؤمنان جاری می ساخت در سخاوت وجود چون آفتاب می درخشید آن گونه که هرکس از ایشان درخواستی داشت بی بهره و دست خلی باز نمی گشت . حدیثی زیبا از امام جواد (ع) : اطمینان به خدا میوه و بهای هر متاع گران قیمت و نردبان رسیدن به جایگاهی بلند است . میلاد سجاده نشین عالم معرفت و توحید آیینه پر شکوه جمال و جلال خداوندی تبسم رحمت معبود بر خلایق مظهر مهروعطوفت خداوند حضرت جواد الائمه بر شما خجسته باد