پیش دبستانی

پیش دبستانی

در اماکنی که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند و تعداد زیادی از افراد در کنار هم مشغول به فعالیتی هستند ، معمولا بعضی از امراض و عواملی همچون انواع قارچها و… در اینگونه اماکن را تهدید می کند .از جمله این اماکن مدارس ، مرکز پیش دبستانیها ، مد های کودک و … […]

به گزارش روابط عمومی موسسه دارالقران عترت خراسان شمالی ،مر کز پیش دبستانی غیر دولتی با رویکرد قرآنی باغ قرآن درجهت آموزش والدین نو نهالان ، جلسه ای جهت آموزش های مر بوط به فرزند پروری در این بر گزار نمود . با حضور اکثریت والدین نو نهالان در این جلسه ،مطالبی پیرامون فرزند پروری […]