پیش دبستانی

پیش دبستانی

آموزش نقاشی نو نهالان عزیز پیش دبستانی . نو نهالان عزیز به مناسبت های مختلف از جمله روز استاندارد و .. آموزش نقاشی را فرا می گیرند . شایان ذکر است نو نهالان عزیز مفاهیم مناسبت هارا در قالب نقاشی بیان می کنند به گزارش روابط عمومی مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی ، مر بیان […]

جهت آشنایی با جانفشانی و فداکاری های آتش نشانان ، با هماهنگی قبلی که با آموزش سازمان آتش نشانی شهرستان بجنورد ، نو نهالان این مرکز با حضور مربیان از این سازمان بازدید به عمل آوردند در این بازدید توسط مدیران محترم آموزش آتشنشانی ، شیوه فعالیت و تجهیزات این سازمان را تو ضیح و […]

کار شناسان آموزش کودکان معتقدند که بهترین راه انتقال آموزه ها به کودکان ، بازی کردن است ، در همین راستا مرکز پیش دبستانی باغ قران جهت هر چه بهتر شدن آ»وزش و یاد گیری کودکان در هفته دو الی سه مر تبه به فاصله زمانی یک یا دو روز نو نهالان مرکز را جهت […]

نونهالان از عزیزترین و بهترین های روزگار هستند و اینان هستند که بدون توجه به دور واطرافشان ، همه چیز را بانگاه خودشان خوب و زیبا می بینند و بر ماست که دنیای زیبای آنان را همچنان زیبا نگهداریم در مر کز پیش دبستانی باغ قرآن سعی براین است که با فعالیت های کودکانه ای […]

در اماکنی که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند و تعداد زیادی از افراد در کنار هم مشغول به فعالیتی هستند ، معمولا بعضی از امراض و عواملی همچون انواع قارچها و… در اینگونه اماکن را تهدید می کند .از جمله این اماکن مدارس ، مرکز پیش دبستانیها ، مد های کودک و … […]