موسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی به مدیرعاملی آقای محمدتقی رمضان زاده

حوزه فعالیت موسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی:

  1. فروش محصولات فرهنگی، قرآنی از جمله: فایل های صوتی و تصوریری آموزشی قرآن، کتاب های قرآنی
  2. ثبت نام برگذاری دوره های آموزشی قرآنی